Er is nog weinig bekend over wat mensen met ASS helpt om hun diagnose te accepteren. In het algemeen wordt aangenomen dat psycho-educatie hiertoe bijdraagt, echter de effectiviteit van deze interventie is nog niet onderzocht. In het huidige onderzoek is aan mensen met ASS zelf gevraagd wat hen heeft geholpen bij het accepteren van hun diagnose. Uit de resultaten blijken met name lezen over ASS, nadenken en lotgenotencontact van belang te zijn.

Op basis van het onderzoek naar de persoonlijke ontwikkeling bij volwassenen met autisme dat ik in 2012 in eigen beheer deed hebben Annelies Spek en ik een artikel geschreven voor het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme.

Klik hier voor het hele artikel.