Autisme is een lastige stoornis. Laten we daar maar mee beginnen. Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Informatie die via de zintuigen binnenkomt (zicht, geur, geluid, etc.) wordt bij mensen met autisme anders verwerkt. Je hebt dan moeite om de details die je waarneemt te verwerken tot een samenhangend geheel. Daardoor ervaar je problemen op het gebied van communicatie, sociale interactie en verbeelding. Dit is een erg globale beschrijving en geeft je nog niet een duidelijk beeld wat autisme nou betekent in het dagelijks leven. Een diagnose kan je verder helpen om hier meer duidelijkheid over te krijgen.

Vraag om een officiële diagnose

Om echt te weten te komen of er sprake van autisme is ga je naar je huisarts en vraag je om een verwijzing naar een GGZ instelling of bevoegd diagnosticerend psychiater. Aan de hand van vragenlijsten, observaties en gesprekken wordt beoordeeld of je kenmerken uit de DSM IV hebt en welke. Afhankelijk van de resultaten zal hij/zij tot een uitslag komen. Hetzij dat je geen diagnose krijgt, of je hebt kenmerken van autisme of je krijgt een officiële diagnose autisme. Dit kan zijn het Syndroom van Asperger, PDD-nos, klassiek autisme of MCDD. (Of het Rett-syndroom of desintegratiestoornis van de kinderleeftijd. Deze vormen komen echter minder vaak voor.)

Voordeel of nadeel?

Niet iedereen stapt gelijk naar de huisarts of een GGZ instelling voor een officiële diagnose. Sommigen weigeren pertinent om een ‘labeltje’ te krijgen. Dat kan. Het hoeft niet altijd meerwaarde te hebben om officieel vastgesteld te krijgen of je wel of niet autisme hebt. Toch kan het soms handig zijn om het toch te laten onderzoeken. In mijn e-book ‘Leven met autisme’ (die je eerder van mij gekregen hebt bij je aanmelding op mijn nieuwsbrief) ben ik dieper op de voordelen van een ‘label’ ingegaan.

Doe een test op internet

Het is betrekkelijk eenvoudig om vrijblijvend eens rond te kijken op het internet over autisme en in hoeverre jij je daarin herkent. Of lees mijn boek Meer rust en minder stress bij autisme, waar alle autismekenmerken op een rijtje staan. Er zijn op internet ook allerlei testen te vinden. Belangrijk is je te realiseren dat dit absoluut geen vervanging is van een officieel traject bij de GGZ!

Lees boeken over autisme

Er zijn al heel wat boeken over autisme geschreven en er komen er steeds meer bij. Zowel door professionals als ervaringsdeskundigen. Door meer te lezen over autisme kun je kijken of je jezelf (of een ander) hierin herkent. Drie boeken die ik je hiervoor aanraad zijn: Autismespectrumstoornissen bij volwassenen van Annelies Spek, Doen alsof je normaal bent van Liane Holliday Willey en Asperger syndroom van Tony Attwood. Op mijn site vind je een uitgebreide lijst met interessante boeken over autisme bij volwassenen, ook speciaal gericht op vrouwen.

Zoek contact met lotgenoten

Overal in het land zijn er gespreksgroepen, lotgenotenclubs, autismecafes of andere vormen waar je anderen kunt ontmoeten die ook autisme hebben. Deze bijeenkomsten kunnen erg interessant voor je zijn als je van gedachten wilt wisselen met anderen over autisme en wat dit in je leven betekent.

Vraag om deskundige hulp

Of je nu wel of niet autisme hebt, soms is het gewoon handig om eens met een coach te praten over de dingen waar jij problemen bij ondervindt. Of het nu voortkomt uit het autisme of dat het andere oorzaken heeft: als je moeite ervaart of problemen hebt wil je daar graag een oplossing voor. Blijf niet te lang doormodderen maar ga werken aan oplossingen die voor jou heel wat opleveren bijvoorbeeld: meer balans en ontspanning, meer zelfvertrouwen en effectievere communicatie.