fbpx

Een relatie waarin geen gevoelens, gedachtes en behoeftes worden gedeeld, mist diepgang. Praten over je gevoelens kan enorm opluchten en de onderlinge relatie juist verdiepen.

Autisme en emoties

Als je je in autisme herkent, kan er sprake zijn van onvermogen om je eigen gevoelens te uiten of die van een ander te begrijpen. Dit onvermogen om je emoties te uiten of die van een ander te begrijpen komt bij 85% van de mensen met autisme voor. Daarnaast zijn mensen met Asperger niet altijd in staat zich volledig in een ander te verplaatsen. Ze vinden het moeilijk om gedachten, gevoelens en standpunten te begrijpen. Dit komt door een matig ontwikkelde Theory of mind.

Woorden geven aan emoties

Mensen met autisme ervaren wel degelijk emoties. Maar om emoties goed onder woorden te brengen en ook overgebracht te krijgen op anderen blijkt in de praktijk erg moeilijk. Mensen met autisme merken ook vaak wel degelijk op dat een ander emoties ervaart. Ze vinden het alleen moeilijk om aan te geven om welke emotie het gaat en hoe ze daar met de ander over in gesprek kunnen gaan.

Hoe is het met je?

Zo stellen mensen elkaar regelmatig de vraag: ‘Hoe is het met je?’ Een vraag die je op allerlei manieren kunt beantwoorden. Een korte reactie: ‘Prima!’ volstaat meestal. Tenslotte hoeft niet iedereen al je zielenroerselen te weten. In bepaalde gevallen wordt er meer van je verwacht, zoals bijvoorbeeld in een partnerrelatie. Niet weten welke woorden je kunt gebruiken om uiting te geven aan hoe je je voelt, kan ervoor zorgen dat je blijft zeggen dat het goed gaat. Terwijl je je misschien wel verdrietig of gefrustreerd voelt. Door niets te zeggen over hoe het écht met je gaat, blijf je met deze gevoelens doorlopen. Anderen denken dan mogelijk dat er niets aan de hand is, of juist dat je de ander niet vertrouwt of wellicht iets verbergt. In een relatie kan dit voor veel storing zorgen.

Overprikkeld

Als je overprikkeld bent, is gesprekken over voeren extra lastig. Je hoofd zit vol, je hebt moeite om je aandacht op het gesprek te richten. Het hanteren van emoties is vaak al lastig en in een staat van overprikkeling soms niet te doen. Dan kan het een goede keuze zijn om dan juist niet in te gaan op emoties van jezelf of een ander en te wachten tot je weer meer rust in je hoofd hebt.

Geen zwart-wit regel

Er is geen zwart-wit toe te passen regel wanneer je nu wel en wanneer je nu niet over emoties praat. Er gelden geen wetmatigheden in sociale situaties en menselijk gedrag, zoals de zekerheid dat een voorwerp valt door de zwaartekracht. In sommige situaties is het niet gepast of wordt het niet gewaardeerd om emoties te benoemen, zoals in een vergadering of zakelijke setting. Op andere momenten wordt het van je verwacht, zoals in een partnerrelatie.

Leren ermee om te gaan

Toch is het belangrijk om jezelf manieren aan te leren om hier mee om te gaan. Hiervoor is het belangrijk dat je weet welke emoties er zijn en welke bewoordingen je hier aan kunt geven. Weten welke lichaamstaal hoort bij welke emotie en hoe je hierop kunt inspelen door het geven van gevoelsreflecties. Daarbij is het belangrijk te weten wanneer je dit wél doet en wanneer beter niet. En als een gevoelsreflectie niet op zijn plaats of niet haalbaar is, wat je dan kunt zeggen zodat je toch dat diepere contact met iemand aan kunt gaan waardoor er een warmere relatie ontstaat.

Verbeter je relaties

Je kunt nu direct al aan de slag met het verbeteren van je relaties. Kijk hier voor meer informatie over de online training Verbeter je relaties.